Dormánd, Csincsai benzinkút: A MOL termékvezeték nyomvonalán a Besenyőtelekre vezető műút K-i oldalán egy lapos dombon és környezetében kora és későbronzkori, kelta, szarmata és kora Árpád-kori települési objektumokat tártak fel 1999-2000-ben. (Domboróczki László ásatása 1999-2000. DIV RA 781.)

Irodalom: Régészeti kutatások Magyarországon. 1999. Budapest, 2002. 196. o.

Dormánd, Hanyi puszta, Bencsik tanya: A lelőhely Dormánd és Erdőtelek közigazgatási határán lévő nagykiterjedésű homokbányában volt, ahol, az 1959-ben végzett leletmentés előtt kb. 15 avar és honfoglalás-kori sírt pusztítottak el. A leletmentő ásatás során 19 sírt tártak fel. A sírgödrök lekerekített téglalap alakúak voltak, de előfordult padmalyos kialakítás is. Ékszerek nagy számban kerültek elő: hajkarikák, fülbevalók, kar- és lábperecek. A hajfonatkorongpár vörösréz lemezből készült, aranyozott és ónozott felületű, poncolt palmettával díszített. Ruházatra utaló füles bronz gombot 4 sírban figyeltek meg. Ruhadísz 3 sírból került elő: rombusz-téglalap alakúak és csüngőtagos veretek voltak. A fegyverzetből 6 töredékes nyílcsúcsot és 1 tegezt találtak. A használati eszközök közöl ritka leletnek számit a hengeres csonttűtartó. Lószerszámot 5 sír tartalmazott: zablák, kengyelpárok és nyeregmaradvány. (Szabó János Győző ásatása 1959, DIV RA 138-139)

Irodalom: Szabó János Győző, 1969. 52. 55., Révész László Heves megye 10-11. századi temetői. Budapest, 2008 74-95.

Dormánd, Hanyi puszta Szent Anna kápolna: A középkori templom felhasználásával épült barokk kápolna környezetében középkori települést és kora újkori temetőt tártak fel. (Fodor László ásatása 1977-1978. DIV RA 713.)

Irodalom: Archeológiai Értesítő. 1973/2.

Dormánd, Hanyi ér melletti víztároló: Dormánd DNY-i határában a Hanyi-ér Ny-i partján szarmata és Árpád-kori települési objektumokat tártak fel. (Fodor László ásatása 1972, DIV RA 355.)

Dormánd, Zsidó temető: A lelőhely Dormánd Ny-i határában, a régi Laskó-holtág markánsan kiemelkedő Ny-i partján található. A feltárt objektumok egy része késő bronzkori, egy része pedig kelta kori, de ezek mellett egy késő középkori, vagy újkori árok nyoma is előkerült. A kelta korszakból jobbára téglalap alaprajzú házak lakógödreit, míg a késői bronzkorból kizárólag ovális, vagy kerek szájú gödröket és árkokat bontottak ki. A telepobjektumok mellett 21 szarmata sír is feltárásra került. (Domboróczki László ásatása 2004-2005, Danyi József ásatása 2009. DIV RA

Dormánd, Homokos Görbe-ér I.-II: A lelőhely Dormánd ÉNy-i határában, a füzesabonyi szemétteleptől D-re vezető út és a MOL-vezeték találkozásánál, az úttól nyugatra lévő kisebb kiemelkedés mentén. AVK

Dormánd, Homokos Görb- ér III.: A lelőhely Dormánd ÉNy-i határában viszonylag sík területen található. Több mint 30 késő bronzkori tároló gödröt tártak fel. A tároló gödrök között szabálytalan eloszlásban több ÉNy-DK-i tájolású csekély mélységű árok húzódott. (Danyi József ásatása 2005.)

Dormánd, Kishany: 31 út

Dormánd, Csorda kút dűlő: 31 út

Dormánd, Petőfi tsz: 31 út