10. század – A település őse keletkezésének feltételezett időszaka.

10-15. század – Hadiutak haladnak a település határában.

1323 – Egy birtokos változást rögzítő oklevélben említés történik a település Szent Mihály tiszteletére szentelt templomáról.

1550 körül – Hatvan elfoglalása (1544) után a török is adóztatja. Ekkor említik a település plébánosát is, akit Éliásnak hívnak.

1687 körül – A középkori Zsadány pusztulása.

18. század – A térképek tanúsága szerint kétbeltelkes szerkezetű település, a legrégibb településrészekkel: Nagy sor, Kis sor, Herepront vég, Hideg vég, Csima szög.

1703 – Almásy János birtokos majorságot létesít, melynek épületei a Rákóczi-szabadságharc során, 1706-ban elpusztultak.

1720 – A Szent Mihály templom újabb említése.

1732 – A faluban fatemplomról, a falun kívül pedig egy régi, romos kőtemplomról történik említés.

1760-as évek – A kőtemplomot felújítják, ez a templom áll ma is.

1770 – Elemi iskola működik Zsadányban, 41 tanulóval.

1783-85 – Az I. katonai felmérés szerint az itt lévő utak talaja agyagos, a Tarnóca gázlói mélyek.

1848-49 – A honvédelem céljaira 21 nemzetőrt soroztak be a településről.

1848. június 3. – A község birtokosát, ifj. Almásy Pált választják Gyöngyös országgyűlési követének.

1851 – Kijavítják a Majzik-éren lévő fahidat.

1887 – Postaállomás nyílik.

1889 – Gróf Almásy Tasziló támogatásával új iskola épült a településen.

1897 – Óvoda is működik a községben.

1900 – Megnyílik a községi népkönyvtár.

A 20. század elejétől – Megjelenik és elterjed a zárt kémény használata.

1906 – Létrejön az Önkéntes Tűzoltóegylet.

1908 – Megalakul a Tarnazsadányi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet.

1913 – Vasbeton híd épül a Majzik-éren.

1917 – Helyi érdekű, keskeny nyomtávú vasút létesül a ludasi állomásig.

1920 után – A vályogfalakat kővel alapozzák.

1924 – Megalakul a levente mozgalom helyi szervezete.

1930 – Megkezdődik a falu villamosítása, 1932-ben már működik a közvilágítás. Polgári Lövész Egylet alakul (1940-ig működik)