10-14. század között – Tarnaszentmiklós keletkezésének időszaka.

1234 – A település első írásos említése.

1424 – Tarnaszentmiklóst ’Chonkazentthmyklos’ néven említik.

1527 – Az egri káptalan birtokába kerül a falu.

1544-1685 között – Többször elnéptelenedik.

1751 – Újratelepítik a falut.

1755 – A Komáromi család egy kis templomot épít a faluban.

1770 – Iskolájában 15 tanuló sajátítja el az alapfokú ismereteket.

1783-85 – Az I. katonai felmérés szerint útjai csak száraz időben járhatóak.

1810-16 – Az egri káptalan költségén megépül a ma is álló új templom.

1848-49 – A faluból 39-en léptek be a nemzetőrségbe.

1851 – Iskolájába már 106 tanuló jár.

1882 – A Kisterenye-Kisújszállás vonal megnyitásával vasúti megállóhely létesül a településen.

1885 – Postaállomás nyílik.

1890 – Iskolai célra megveszik a kocsma épületét.

20. század eleje – A települést a háromsejtű, nyeregtetős lakóházak jellemzik.

1904 – Létrejön a Katolikus Kör.

1906 – Megalakul a Tarnaszentmiklósi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. Létrejön a Polgári Olvasókör.

1906-1910 – A település kapcsolódik az országos telefonhálózathoz.

1910 után – A vályogfalazás kő alapozással történik.

1920 után – Kiépül az Újtelep.

1924 – A leventemozgalom helyi szervezetének megalapítása.

1928 – A településen 4 épületben 262 iskolás tanul.

1930 – Újabb szervezetek alakulnak: Polgári Lövész Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tarnaszentmiklósi Katolikus Ifjúsági Egyesület.

1946 – Létrejön a Tarnaszentmiklós-Hevesvezekényi Vadásztársaság.