1334 – A település első írásos említése Egyházasméra néven.

1550 – A töröknek is adózik, 26 családfőt ír össze az adószedő.

17. század – A község többször is elnéptelenedik, majd újratelepül.

1696 – A település elhagyott templomának említése.

1720 körül – Az Almásyak majorságot létesítenek Fogacs-pusztán.

1746 – Az első ismert utalás az iskola létére (Horváth Béla az iskolamester).

1762-66 – A Szent Márton templom renoválása.

1770 – Az iskola tanulóinak létszáma 16 fő (ez később csökken).

1771 – Az úrbérrendezés során a falu földjeit harmadosztályúnak minősítik.

1778-79 – A Szent Márton templom újabb felújítása. Ekkor nyeri el mai alakját.

1783-85 – Az I. katonai felmérés szerint útjai csak száraz időben használhatók biztonságosan.

1803 – Salétromfőző üzem működik a Tarna egyik mellékága mentén.

1813 – Rábl Károly barokk stílusú kőhidat épít a Holt-Tarnán.

1819 – 104 iskolaköteles gyermekből 40 jár iskolába.

1848-49 – A településről 69-en lépnek be a nemzetőrségbe.

1872 – Postaállomás nyílik.

1882 – Kégl György és neje adományából új iskola épül.

1887 – Az iskola tanulóinak létszáma 159 fő.

1890 – A növekvő gyermeklétszám miatt újabb iskola épül.

1902 – Megalapítják a Tarnamérai Hitelszövetkezetet.

1903 – Létrejön a Tarnamérai Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet.

1906-1910 – A település csatlakozik az országos távbeszélő hálózathoz.

1907 – Megalakul a Szent József Római Katolikus Temetkezési Egylet, 360 taggal.

1910-es évek – A tetőfedésben elterjed a cserép használata.

1912 – Önkéntes tűzoltó egyesület alakul.

1924 – Útjára indul a leventemozgalom községi szervezete.

1930 – Polgári Lövész Egyesület alakul (1940-ig áll fenn).

1931 – Elkezdődik a község villamosítása, ugyanekkor, a jobb minőségű ivóvíz biztosítása érdekében artézi kutat fúrnak.

1940 – Mozi jön létre a Hangya Szövetkezet épületében.

1945 után – A vályogfalakat kővel kezdik alapozni.