10-11. század – A falu létrejöttének időszaka.

13. század eleje – A hevesújvári várispánság tartozéka.

1332 – A pápai tizedjegyzék említi először plébániáját.

1550 – A település magyar urai mellett már a töröknek is adózik.

1567 – A török elpusztítja a falut.

16-17. század – Többször elnéptelenedik, majd újratelepül.

1699 – Az első, oktatásra vonatkozó adat.

1733 – Szent Demeternek szentelt templomáról történik említés.

1764 – Új templom épül.

1771 – Az úrbérrendezés során a falu határát másodosztályúnak minősítették. Az iskolában 29 gyermek tanul.

1783-85 – Az I. katonai felmérés szerint a falu útjai csak jó idő esetén használhatóak.

1838 – A hatrongyosi határban kijavítják a Saj-fok fahídját.

1842 – Mérnöki jelentések tudósítanak a falu határában lévő Saj-fok hídjainak javításáról.

1848-49 – A falu 76 férfi lakosa vonult be a nemzetőrségbe.

1851 – Az iskolában két tanító 177 gyermekkel foglalkozik.

1869 – Tűzvész pusztít a településen. Ezt követően épül ki a Jeremes nevű településrész és a Kertek.

1881 – Postahivatal nyílik.

1887 – A településen 214 gyermek vesz részt az elemi iskolai oktatásban.

1899 – Polgári Olvasókör és Római Katolikus Olvasókör alakul.

1902 – Létrejön a Gazdakör.

1906 – Balla Ferenc gőzmalmot működtet Pélyen.

1909-10 – Létrejön a Nagy-Árendás (más néven Amerika sor).

1906-10 között – Távbeszélő állomás létesül.

1907 – Megalapítják a Pélyi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetet.

1910 – Összesen 455 gyermek vesz részt a mindennapi és az ismétlő oktatásban.

1918 – Pusztahatrongyos és Kishatrongyos külterületen állami elemi népiskola kezdi meg működését.

1920 után – A Balla-tag és a Sáros utca kiépülése.

1923 – Megkezdi működését a Műkedvelő Társaság (200 fővel!) és a Pélyi Tornaegylet.

1924 – Megalakul a leventemozgalom helyi szervezete.

1925 – Heves és Tarnaszentmiklós felé kiépített út vezet.

1928 – Létrejön a Pélyi Önkéntes Tűzoltóegylet.

1930 – Megkezdi működését a Polgári Lövész Egylet (1940-ig áll fenn).

1933 – Bejegyzik az Országos Gazdasági Liga helyi csoportját és a Pélyi Dalosok Egyesületét.

1935 – A Vöröskereszt helyi fiókjának alapítása.

1945 után – Létrejön az Új telep.