10. század – Valószínűleg kabarok hozzák létre a település ősét, Tárkányt.

1273 – Adásvételi szerződés Tárkány birtokosai között, a falu ötödrészéről.

15. század – A település nevében megjelenik és állandósul a Mező- előtag.

1423 – Luxemburgi Zsigmond évi egy alkalommal (Szent Lőrinc napján) országos vásár tartását

engedélyezi Mezőtárkánynak.

1546 – Öt jobbágyportát írnak össze a faluban.

1552 – Eger ostromakor elpusztul, majd pár év múlva újratelepül.

18. század – A települést a Laskó és a Bene-patak határolja, központjában elszórtan helyezkednek el a

lakóházak.

1716 – Az egri káptalan engedélyt ad Wagner Sebestyén számára egy serfőzőház létesítésére.

1761 – Katonai kvártélyház és tiszti istálló építésére kötelezik a települést.

1770 – Római katolikus elemi iskola működik a településen, 30 tanulóval. A létszám 1775-ig 40 főre növekszik.

1771 – A falu határát első osztályúnak minősítik.

1773 – Megépül az új katolikus templom.

1783-1785 – Az I. katonai felmérés a Mezőtárkányon átmenő utat megfelelő időjárás esetén minden jármű által használható országútnak minősíti.

1802 – Rábl Károly két hidat épít a falu határában.

1849. február 24. – A Kisfaludy-dandár a kápolnai csata előtt megszállja a falut.

1849. március 1-2. – A császári hadak átvonulnak Mezőtárkányon.

1851 – Az iskolában 2 tanító 242 gyermeket tanít.

1886 – Postaállomás nyílik.

1887 – A rendszeresen iskolába járók száma meghaladja a 400 főt.

1891 – A Debrecen-Füzesabony vasútvonal megnyitásával Mezőtárkány is bekapcsolódik az országos

vasúti vérkeringésbe.

1895 – Olvasóegylet alakul.

1896 – Megalapítják a községi Hitelszövetkezetet. Létrejön az Önkéntes Tűzoltó Egylet.

1901 – A község elemi leány népiskolát indít. Megalakul a Mezőtárkányi Községi Fogyasztási és

Értékesítő Szövetkezet.

1908 – Távbeszélő összeköttetés létesül.

1918 – Megalakul a Mezőtárkányi Gazdakör.

1923 – Ifjúsági egyesületet alapítanak a településen.

1924 – Új szervezet jön létre Iparosok és Kereskedők Köre néven, valamint útjára indul a Levente Egyesület helyi szervezete.

1925 – Az Illés János-féle áramfejlesztő biztosítja a település közvilágítását.

1930 – Polgári Lövész Egyesület alakul (1940-ig áll fenn).

1932 – Létrejön a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének mezőtárkányi csoportja.

1936 – Helyi fiókot létesít a Magyar Vöröskereszt Egylet.

1939, 1942 – Létrehozzák a KALOT és a KALÁSZ helyi szervezeteit.

1943 – Megkezdi működését az Országos Egészségvédelmi Szövetség mezőtárkányi szervezete.