9-10. század                            A település alapításának feltételezett időszaka.

13. század                               Kialakul az az útvonal, amely Kompolt-Eger érintésével a felvidéki városok megközelítését tette lehetővé.

13. század eleje                      Az Aba nemzetség Kompolti ága megalapította a bencés monostort.

1272                                       Első írásos, okleveles említés, Kompolth alakban.

14-15. század                         A Pest felől jövő hadiút áthaladt Kompolton és itt ágazott el Sirok felé. A Heves felől jövő nagyút is itt csatlakozott a pesti úthoz a 14. századig.

1399                                       Pelsőczi Bebek Detre nádor kötelezi a kereskedőket, hogy áthaladjanak Kompolton, megfizetve az útvámot az apátság számára.

1400                                       A Szent Margit plébániatemplom a bencés monostor birtokába kerül.

1430                                       Kiskompolt birtokjoga a királyra háramlik, mivel Solymosi László megtalanúl halálozott el.

1526                                       A Kompolthy család kihaltával Nagykompolt az Országh család birtokába kerül.

1550-1750                              A terület néptelen puszta.

1606                                       Nyáry Pál veszi birtokba.

1745                                       Az első német telepesek érkezése Köln környékéről.

1752                                       Az apátság romjainak helyén kápolnát építtet gróf Grassalkovich Antal.

1754                                       Gróf Grassalkovich Antal Elzászból származó német családokat telepít be.

1776-1824                              Az Orczy család bérleménye.

1781                                       A község pecsétjén található körirat: Sigillum Kompoltiense.

1783-1785                              Az itt haladó országutat az I. katonai felmérés csak kedvező időjárás esetén javasolja minden jármű számára.

1825-1839                             A falu Kaán Sámuel és Ullmann Móric bérleménye.

1840-1847                              Gróf Károlyi György bérleménye.

1841                                       A Grassalkovichok magvaszakadtával, gróf Forgách János örökölte.

1847                                       Gróf Forgách János eladja a területet gróf Károlyi Györgynek.

1848-49                                  A hagyomány szerint Schmidt Ferdinánd 24 nemzetőrt toborzott és szerelt fel a szabadságharc céljaira.

1849. február 18.                    Dessewffy ezredes 4 század huszárral egy meglepetésszerű támadás során szétszórja a Károlyi kastélyban állomásozó osztrák vérteseket.

1849. február 27.                    Az Aulich-hadosztály állomásozik Kompoltnál, innen rendeli Dembinski Kápolnához, de Aulich oldaltámadástól félve nem engedelmeskedik a parancsnak.

19. század közepe                  A zsúpszalmás tetőfedést felváltja a cserép alkalmazása.

1853                                       Terv és költségvetés készül a kompolti Tarna-híd módosítására.

1858                                       Új, a település jelenlegi temploma ekkor épül.

1897                                       A legnagyobb földbirtokkal a gróf Károlyi-féle hitbizomány rendelkezik.

1925                                       Postahivatal, távbeszélő-állomás és távírda nyílik.

1931                                       Megkezdődik a község villamosítása.

1945 nyara                              Megjavítják a háborús események során megsérült hidakat.