10-11. század                        A település alapításának feltételezhető időszaka.

14. század eleje                      A Hevest Poroszlóval összekötő út egyik állomása Kömlő.

16-17. század                        A falu a Pest-Debrecen postaút fontos állomása.

1770-től                                Mérnöki tervek alapján felépül a mai Kömlő.

1783-1785                              Az I. katonai felmérés a Kömlőn áthaladó utat megfelelő időjárás esetén minden jármű számára használható útnak minősíti.

1848-49                                 118 kömlői nemzetőr vesz részt a szabadságharc eseményeiben.

1849. március 18.                   Ramberg altábornagy osztrák csapatai tartják megszállva a falut.

1872                                       Postaállomás létesül.

1900 után                               A tagosítást követően megkezdődik a határ tanyásodása.

1906-1910                              A község bekapcsolódik az országos távbeszélő hálózatba.

1910 után                               A dohánytermesztés elterjedése a faluban.

1932. december 15.                Az áramszolgáltatás kezdete. 135 házban, az útkereszteződésekben és a községháza előtt létesült villanyvilágítás.