10-11. század                         A település alapításának feltételezett ideje. Ebben az időszakban a Heves alatt DK-re haladó hadiút érintette Körét.

14-15. század                         A Pest felől Hevesen keresztül jövő hadiút érinti a települést.

1323                                       Első írásos, okleveles említés, Kure alakban.

1332/1337                              A pápai jegyzékben templomos helyként szerepel.

1486-1526                              Rozgonyiak, majd a Pálóczyak birtoka.

1528                                       Az új birtokos Choron András.

1537                                       Szapolyai János Werbőczy Istvánnak adományozza.

1546                                       Báthory-birtokként szerepel a terület.

1549-1552                              Jakcsy, illetve köznemesek birtoka.

1593                                       Szécsy Tamás a birtokos.

17. század eleje                      Rákóczi-birtok.

1639                                       A településnek református prédikátora van Gyarmati Márton személyében.

1683                                       A falu elpusztul.

1690 után                               A település újranépesülése.

1714                                       Reformátusok betelepedése.

1722                                       Erdődy Gábor egri püspök szerzi meg a területet.

1746                                       Barkóczy püspök elveszi a reformátusoktól a templomot, ezután katolikus telepesek érkeznek a településre.

1746,1747,1749                      Anyakönyvek vezetése.

1768. júl. 28.                           Tűzvész, 27 ház porig égett.

1773                                       A pecséten szereplő felirat: Kiskore falu pecettye

1775-1777                              Eszterházy püspök új templomot építtet.

1783-1785                              Az I. katonai felmérés rossznak minősíti a körei utakat.

19. század                               A házak anyagában megjelenik a vályog, amelyet 1910 után kővel alapoznak.

1848-49                                  Kisköre 59 nemzetőrt ad a szabadságharcnak.

19. század közepe                   Kialakul az Új sor.

1885                                       Postaállomás nyílik a településen.

1887. július 31.                        A Kisterenye-Kisújszállás vonal megnyitásával Kisköre is bekapcsolódik az országos vasúti vérkeringésbe.

1889                                       Kisköre és Pusztataskony között megépül az ország leghosszabb fahídja, amelyet 1906-ban folytvas anyagúvá építenek át.

1911-12                                  Létrejön az Új telep.

1919                                       A támadó román haderő átkelésének megakadályozására felrobbantják a hidat, amely csak 1923-ban épül újjá.

1922                                       Létrejön a Kisterem, a Nánai út, a Kertalja, majd az Oncsa sor.

1944                                       A tiszai híd újbóli felrobbantása. Újjáépítése 1956-1958 között történt.