9-10. század                           A település létrejötte a mai Káltól DNY-ra (most községi legelő)

1331                                       Első írásos, okleveles említés, Kaal alakban.

1332                                       Templomos helyként szerepel a pápai tizedjegyzékben.

1438                                       A Debreiek után a Rozgonyi család birtoka.

1493                                       Kanizsay György birtoka.

1497                                       Drágfy Bertalan erdélyi vajda birtoka.

1518                                       Birtokcserével Perényi Imre szerezi meg Kált a debrői uradalommal együtt.

1537                                       Ferdinánd Országh Lászlónak adományozza.

1549                                       Teljes elnéptelenedés.

1567                                       Miksa 16 évre Ungnád Kristóf egri várkapitánynak adta zálogba.

1576                                       57 jobbágy háztartást írtak össze.

1603                                       Rákóczi Zsigmond megvásárolja a kincstártól.

18. század                               Már ekkor megjelenik a vályog használata az építkezésben, de a sövényfalas építésmód is fennmarad.

1708                                       Rákóczi Ferenc fejedelem és nővére Júlia, Aspremont-Reckheim Ferdinándné birtokolja a falut.

1723                                       Kápolnához tartozik.

1728                                       Néptelen puszta.

1730-1740 között                   A falu a mai helyére költözik.

1741                                       Grassalkovich Antal birtokába kerül, majd a család birtokolja 100 évig.

1742                                       Ez évtől vezetik a település anyakönyveit.

1746                                       Tarnabod filiája.

1748                                       A lakosság növekedése új telepesek beköltözésével.

1761                                       Lebontják a régi templomot.

1765                                       Anyaegyházi rangra emeli az Eszterházy püspök.

1770                                       Kb.700 fő él a településen.

1771                                       Községi pecséten három búzakalász között csoroszlya és ekevas látható.

1783-1785                              Az I. katonai felmérés jó állapotú útról ír Kál és Tarnabod között.

1809                                       Újjáépítik a káli fahidat.

1841                                       Egy térkép már feltünteti a Krakó nevű cigánytelepet.

1847                                       Gróf Forgách Antal a korábbi bérlőnek, gróf Károlyi Györgynek adja az uradalmat örök tulajdonul.

1848-49                                  A szabadságharcot 215 káli lakos szolgálta, mint nemzetőr, vagy honvéd.

1848. ápr. 11-12.                    A lakosság örömünnepet ül az úrbéri viszonyok megszüntetése okán.

1849. február 25.                    A kápolnai csata előtt a Kisfaludy-dandár foglalta el a Kápolna előtti térséget.

1849. február 26.                    A Kisfaludy-dandár órákig feltartóztatja a Schwarzenberg-hadosztályt, de a déli órákban kénytelen feladni állásait.

1869                                       Postahivatal nyílik a településen.

1870. január 9.                        Átadják a Hatvan-Miskolc vasútvonalat, ezzel Kál is bekapcsolódik az országos vasúti vérkeringésbe.

1906                                       A településnek kiépült a távbeszélő kapcsolata.

1931. december 24.                Megvalósul az utcai közvilágítás.