11. század – A település feltételezett keletkezési ideje. Ezt követően épülhetett első temploma is.

10-13. század – Az országos jelentőségű főút a település közelében, délre halad.

14-15. század – A Pest felől jövő hadiút kompolti leágazása Debrőn keresztül haladt Sirok felé.

1550 – A török 2000 akcse adót vet ki a falura.

1686 – A település elnéptelenedik (Eger ostromát megelőző kiürítés folytán).

1692 – Megindul a falu újratelepülése.

1704 – Az iskolai oktatásra utaló első írásos forrás.

1712-1823 – Urasági serház működik.

1716 – Vármegyei rendelet intézkedik egy Tarnán átvezető híd megépítéséről.

1718 – A dohánytermesztés kezdete Feldebrőn.

1737 – Földesúri majorság létesül.

1741-46 – Postaállomás üzemel a településen.

1744-45 – Átépítik az Árpád-kori templomot, ami azonban súlyos statikai problémákhoz vezet.

1773 – A település először jelenik meg a forrásokban Feldebrő néven.

1783-1785 – Az I. katonai felmérés szerint a debrői utak rossz minőségűek.

1807 – Megépül a községi iskola.

1848-49 – A falu 92 katonát adott a szabadságharcnak.

1849. február 25. – A Poeltenberg-hadosztály Feldebrőnél vonul hadállásba.

1849. február 26. – Az aldebrői erdőt feladó magyar sereg egy zászlóalja Feldebrőn keresztül vonult vissza.

1849. február 27. – Poeltenberg Ernő, Dembinski parancsára Fel- és Aldebrőre vonul vissza.

19. század második felétől – A vályogfalazatot kő alappal építik.

1857 – Az előző iskolaépület állagromlása miatt a község kéttantermes új iskolát építtet.

1882 – Postahivatal és vasúti megállóhely létesül a településen.

1891 – A nagy tanulói létszám miatt a vármegye a tantermek és tanítói állások bővítésére kötelezte a községet.

1899 -Létrejön az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

1900 – A Feldebrői Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, valamint a Takarékmagtár megalakulása.

1905-1910 – Kiépül a telefon-összeköttetés.

1906 – Megalakul a Feldebrői Gazdák Szövetsége.

1914 – Létrejön a Katolikus Ifjúsági Egyesület.

1920 – A Feldebrői Hitelszövetkezet alapítása.

1925 – A leventemozgalom indulása Feldebrőn. Megalakul a Feldebrői Első Szőlő- és Gyümölcstermelők Szeszfőzde Egyesülete.

1927 – Megindul a Balpüspöki-Vécs irányába vezető út kikövezése.

1930-1932 – Kiépül a települési közvilágítás.

1930-1940 – Polgári Lövész Egyesület néven lövészegyletet alapítanak a településen.

1939 – Megszerveződik a KALOT helyi csoportja.

1942 – Milibák József és Fehér András fahidat épít a Kígyósra és a Bogarasra. Az iskolai oktatást nyolc évfolyamossá alakítják.