10. század – A település feltételezett keletkezési ideje.

1332 – A település Szent György tiszteletére felszentelt templomának és plébánosának első említése.

1456 – Berzeviczi Pohárnok István Erk egy részét elzálogosítja Vanyarci Ferencnek.

1550-es évek – A falu az egri püspökség és a török felé is adózik.

1687-1710 – Erk puszta a töröktől való visszafoglaló háborúktól 1710-ig.

1710-től – A terület földesurai majorságokat hoznak létre, ahová majorsági cselédeket telepítenek.

1740-es évek – A majorsági cselédek telkeket kapnak, Erk jobbágyfaluvá válik.

1760 – Orczy Lőrinc új templomot építtet.

1768 – Az első írásos dokumentum a községben folyó alapfokú oktatásról.

1770-1774 -16-32 gyermek vesz részt iskolai oktatásban.

1783-1785 – Az I. katonai felmérés szerint az erki út csak jó időben alkalmas bármely jármű számára.

1828 – Megtörténik a Holt-Tarnán lévő fahíd javítása.

1848-49 – A település 34 nemzetőrt adott a szabadságharcnak.

1885 – Postahivatal létesül Erken.

1886 – Létrejön a Postatakarékpénztár, és ennek erki közvetítőszolgálata.

1887 – 162 gyermek jár iskolába.

1904 – Megnyit a Hangya Szövetkezet boltja.

1910 – Az iskolába járó tanulók száma: 314

1918 után – Megkezdődik a határ tanyásodása a Jászságból beköltöző családoknak köszönhetően.

1922 – Megalakul a Római Katolikus Kör.

1924 – Helyi csoportot alakít a Levente Egyesület és megszerveződik a Római Katolikus Ifjúsági Egyesület.

1925 – A községen vezet keresztül a Tarnaméra-Visznek megyei jelentőségű út.

1927 – A magas gyermeklétszám miatt új iskola építéséről dönt a képviselő-testület.

1929 – Megalakul az Erki Községi Hitelszövetkezet.

1930 – Lövészegyesület alakul és létrejön a Faluszövetség helyi fiókszervezete.

1930 után – A vertfalas építkezést felváltja a vályog használata.

1932 – A településen közvilágítás működik.

Létrejön az Erk-Tarnaörsi Tejszövetkezet.

1938 – Önkéntes tűzoltóság szerveződik.

1941 – Megalakítják az Országos Egészségvédelmi Szövetség helyi szervezetét.

1942 – Létrejön a Magyar Parasztszövetség erki fiókszervezete.