13. század előtt – Egerfarmos létrejötte.

1261 – A település nevének első említése az írott forrásokban.

13. század – A farmosi templom építése.

1334 – A település templomának első említése.

1550 – A településnek 13 adófizető háztartása van.

1647 – Kuriális faluként említi egy forrás.

1674 – Csepelényi György pálos szerzetest a Szőke-pusztánál található tónál (Barát-fertő) református fegyveresek meggyilkolják.

1680 – Egerfarmos elpusztul.

1697-1698 – A település újranépesedése.

18. század – A települést nyolc középbirtokos és 12 kisbirtokos nemes lakja.

1708 – Grósz Mihály serházat alapít.

1720, 1732 – Szent Adalbert tiszteletére szentelt templomáról van tudomásunk.

1728 – Farmost jobbágyfaluként említik.

1747 – Calinora püspöke Gonzaga Szent Lajos ereklyéjét adományozza a templomnak.

1767 – Az iskolai oktatás első írásos említése.

1770-1775 – 18-26 gyermek jár iskolába.

18. század végétől – A települést mai nevén említik.

1783-1785 – Az I. katonai felmérés a községen áthaladó kocsiutat jónak minősítette.

1797 – Farmoson 5 telkes gazda és 21 kisnemes él.

1812-1950 – A település Borsod vármegyéhez tartozik.

1833 – I. Ferenc Brezovay Györgynek adományozza a község egy részét.

1849. február 24. – A kápolnai csata előtt a magyar haderő Kisfaludy-dandára szállta meg a falut.

1849. március 1. – A farmosi ágyúcsata.

19. század közepe – Az ágasfás-szelemenes tetőszerkezetet felváltja a szarufás, vagy füstlyukas kontytetők használata.

1864 – Rómer Flóris megállapítja, hogy a település temploma 13. századi eredetű lehet.

1874 – A régi templomot átalakítják, bővítik Koczka Nándor tervei alapján.

1878 – Új iskola és kántortanítói lak épül.

19. század vége – A vertfalas építkezést felváltja a vályogtégla használata.

1891. augusztus 5. – Átadják a forgalomnak a Debrecen-Füzesabony közti vasútvonalat, amelynek révén Egerfarmos is bekapcsolódik az országos vasúthálózatba.

1894 – Postahivatal nyílik a településen.

1898 – Brezovay László tehenészetet létesít, amelyet 1924-tól Oláh Gyula fejlesztett tovább, országos hírűvé.

1903 – Új iskolaépülettel bővül a település.

1905-1910 – Telefonállomás létesül Egerfarmoson.

1906. március 15. – Felavatják az 1849. március 1-i csata emlékoszlopát.

1907 – Megalakul a Hangya Szövetkezet.

1908 – Elkészül az orgona.

1920 után – A nád és zsindely tetőfedést felváltja a cserép alkalmazása.

1924 – A növekvő szükségletek kielégítésére új, kéttantermes iskola épül.

Létrejön a Levente Egyesület helyi csoportja.

1925 – Amerikai és hazai hívek adományából elkészül a Szent György harang.

1926 – Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakul.

1930-1940 – Az egerfarmosi Polgári Lövész Egyesület működésének időszaka.

1933 – Felavatják az I. világháborúban elesettek emlékművét.

1939 – A község megvalósítandó feladatai között szerepel a közvilágítás kiépítése.

Létrejön a KALOT helyi csoportja.