9-10. század – A mai településtől kb. 2 km-re keletre létrejön Boconád.

14-15. század – A Pest felől jövő, Adácsnál leágazó hadi- és kereskedelmi út Boconád mellett haladt el.

1335 – A pápai tizedjegyzék említi először plébániáját.

1549-1552 – A falu elnéptelenedik.

1647-1675 – A települést állami adótól mentes, kuriális községként említik a források.

1731 – Elveszíti adómentességét, úrbéres jobbágyközséggé válik.

1746 – Első adat az iskolai oktatásról (13 tanuló)

1752 – Boconádra helyezték át a korábban Átányon működő postaállomást, ami rövid idő múltán Tarnabodra került.

1768 – A régi, életveszélyes templom helyett új templom építése kezdődik.

1774 – Az iskolának 42 tanulója van.

1783-1785 – Az I. katonai felmérés szerint a Boconád környéki utak csak megfelelő időjárás esetén használhatóak minden jármű számára.

1848-49 – A szabadságharc eseményeiben 38 boconádi férfi vett részt, mint nemzetőr.

1873 – 149 gyermek tanul az iskolában.

1885 – Állandó posta nyílik a településen.

1889 – Önkéntes Tűzoltó Egylet jön létre.

1900 körül – A Jászságból beköltöző családok hatására megkezdődik a határ tanyásodása.

1903 – Megalakul a Boconádi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet.

1911 – Létrehozzák a Boconádi Hitelszövetkezet Népkönyvtári Egyesületét.

1920 – A községben kéttantermes felekezeti iskola működik, Alatka-pusztán községi népiskolát tart fenn a település. 1920 körül váltja fel az építészetben a vert falat a vályog használata.

1924 – Boconádon is útjára indul a leventemozgalom.

1925 – Római Katolikus Olvasókör alakul.

1930 – Az új iskolaépület elkészültével a községben már 6 tanteremben folyik az iskolai oktatás.

1933 – Boconádra bevezetik a villanyáramot.

1935 – Megalakul az Országos Frontharcos Szövetség helyi csoportja.