10-11. század – A település létrejöttének feltételezett időszaka.

14. század eleje – Heves felől főút halad át a településen Poroszló irányában.

1596 – Református lelkészét, Turóci Mártont említi egy forrás.

1718 – Postaállomás alakul a Buda-Hatvan-Debrecen-Kolozsvár postavonal 6. állomásaként.

1752 – A postaállomást Boconádra helyezik át.

1768 – Első adatok az iskolai oktatásról.

1772-1775 – 88 fiú és 30 lány részesül elemi iskolai képzésben.

1783-1785 – Az I. katonai felmérés az Átányon átmenő utat országútnak minősíti, de megjegyzi, hogy csak jó időben használható minden jármű számára.

1788 – A település határában majorságokat alakítanak ki.

1848-49 – A szabadságharcban 104 átányi vesz részt nemzetőrként.

1849. március 17. – Császári hírszerző küld jelentést a faluból.

1849. március 19. – Poeltenberg Ernő jelentése szerint a császáriak Átányban is jelen vannak.

1856 – Megépül a Kakas-ház, amelyet Bedécs József kisnemes építtet, de nevét utolsó tulajdonosáról, Kakas Samuról kapja. Ma tájház.

1868 – Kéttantermes református községi iskola épül.

1882 – Posta nyílik a településen.

1887 – 306 tanköteles gyermekből 254 jár rendszeresen iskolába.

1891 – Az Olvasó Egylet alapítása.

1892 – Létrejön a Tűzoltó Egylet.

1894 – Megalakul az Átányi Önsegélyező és Fogyasztási Szövetkezet.

1903 – Helyi piac indul heti egy alkalommal, csütörtökönként       .

1923 – Megalakul az Átányi Vadásztársulat.

1924 – Megalakul a Levente Egyesület helyi szerve.

1925 – A közoktatást egy 3 tantermes református felekezeti iskola és egy tanyai községi iskola képviseli.

Hevesre és Kömlőre már köves út vezet, míg az egri, tenki és vezekényi utak dűlőutak voltak.

1926 – Polgári Olvasókör szerveződik.

1930-40 – Polgári Lövész Egyesület működik a településen.

1937 – Megalakul a Mezőgazdák Köre (Gazdakör).

1939 – A növekvő gyermeklétszám miatt a református egyház 4 tantermes iskolát építtet.