1740-1743 – Grassalkovich Antal német telepesekkel megalapítja Aldebrőt.

18. század második fele – A megyét É – D-i irányban összekötő országút halad át a településen.

1770 – Az első ismert adat szerint 60 gyerek jár iskolába. Ez a létszám 1774-re 100

főre emelkedik.

1771 –  Az urbárium szerint a házas zsellérek 18 nap robottal tartoztak évente a

földesúr számára.

1783-1785 – Az I. katonai felmérés országleírása rossz minőségű utakról tudósít Aldebrő

környékén.

1810-1812 – A Hatvan-Eger közti út átépítési terve köztes állomásként említi Aldebrőt.

1829 – Új kőhíd épül Aldebrő és Kápolna határán.

1834 – A Tarna-híd javítása.

1841 – A földkönyv tanúsága szerint a Fácános erdőben sugaras úthálózat

található, a vadászat megkönnyítése céljából.

1846 – A virágzó dohánytermesztés következtében a lakosság úrbéri tartozásait 80

mázsa dohánnyal váltotta meg.

1848. július 24. – Hán Péter aljegyző vezetésével 108 nemzetőr lép be a megyei

nemzetőrségbe, akiket az I. sz. zászlóalj 13. századához osztanak be.

1849. február 26. – A kápolnai csata első napján Poeltenberg Ernő hadosztálya áll Aldebrőnél, akik

du. 5 körül adják fel állásaikat.

1849. július – A cári csapatok vonulnak keresztül a községen.

1851 – Az elemi iskolában 208 tanuló oktatása folyik.

1859 – Aldebrő Balpüspöki nevű határrészén egynyílású kőhíd épül a Tarnóca-

patakon.

1871-1950 – Aldebrő közigazgatási jogállása: nagyközség. Előtte jobbágyfalu volt.

1885 – Postahivatal nyílik a településen.

1880-as évek második fele -filoxérajárvány pusztít.

19. sz. vége – Megjelenik a faoszlopos tornácok és a Tarnaszentmárián bányászott kő,

valamint a tégla alkalmazása a helyi építészetben.

1900 – Megnyitja kapuit az Aldebrői Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet.

1901-1918 – Erzsébettér-pusztán tanyai iskola működik.

1909 – Megalakul az Aldebrői Gazdák Szövetsége (Gazdakör).

1910 – Az első távbeszélő-állomás üzembe helyezése.

1920 – Megnyílik az Aldebrői Hitelszövetkezet.

1924 – Átadják az új, 3 tantermes iskola épületét.

1925 – Megalakul a Levente Egyesület helyi szerve.

A Tarna-folyón 20 m hosszú, 6 m széles vasbeton híd vezet át.

Ugyanebben az évben a Mátra–Körösvidéki HÉV vonalán vasúti megállóhely

üzemel, a 21. sz. őrhelynél.

1926 – Megkezdi munkáját az Aldebrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

1930 – Kultúrház épül a faluban.

1933 – Megvalósul a villamos közvilágítás.

Megalakul a Tarna-völgyi Vadásztársaság.

1935-1940 – Polgári Lövész Egyesület működik Aldebrőn.