A TISZA-TARNA-RIMA MENTE ÖRÖKSÉGE ELEKTRONIKUS KÖNYV

FORRÁS- és IRODALOMJEGYZÉKE

(Megjegyezzük, hogy az ’Irodalom’ almenű és a ’RÉGÉSZET’ menü forrás- és irodalomjegyzékeit nem választottuk el az anyagtól!)

 

F Ö L D R A J Z I  K Ö R N Y E Z E T

Irodalom

Magyarország kistájainak katasztere. I. Szerk.: Marosy Sándor-Somogyi Sándor. Budapest, 1990.

Magyarország Megyei Kézikönyvei. Sorozat főszerk.: dr. Kasza Sándor. Heves megye kézikönyve. Főszerk.: Guszmanné Nagy Ágnes. CEBA Kiadó. 1997.

Varga Richárd: A Borsodi-mezőség táj-rehabilitációjának és természetvédelmének vizsgálata. 2011. 6-8.

 

R É G É SZ E T

 

Irodalom

A honfoglaló magyarság. Szerk.: Fodor István, Révész László, Wolf Mária, M. Nepper Ibolya. Budapest, 1996.

Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Budapest, 1993.

Bóna István: A középkor hajnala:a gepidák és a longobárdok a Kárpát-medencében. Hereditas. Budapest, 1974.

Jazigok, roxolánok, alánok: szarmaták az Alföldön. Gyulai katalógusok 6. Szerk.: Havassy Péter. Gyula, 1998.

Hatalmasok viadalokban. Az Alföld szkíta kora. Gyulai katalógusok 6. Szerk.: Havassy Péter. Gyula, 2001.

Kalicz Nándor: Heves megye régészeti emlékei I. Heves megye műemlékei I. Szerk.: Dercsényi Dezső. Budapest, 1969. 15-39.

Magyar régészet az ezredfordulón. Főszerk.: Visy Zsolt. Budapest, 2003.

Szabó János Győző: Heves megye régészeti emlékei I. Heves megye műemlékei I. Szerk.: Dercsényi Dezső. Budapest, 1969. 41-63.

Utak a múltba: az M3-as autópálya régészeti leletmentései. Szerk.: Raczky Pál, Kovács Tibor, Anders Alexandra. Budapest, 1997.

 

T Ö R T É N E T I  Á T T E K I N T É S

 

Első írásos, okleveles említés; Címer, pecsét; Birtoklástörténet; Vallás és felekezetek; Népesség, nemzetiségi viszonyok

 

Aldebrő

Forrás- és irodalomjegyzék

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Nemes Lajos: Aldebrő község 250 éves története. www.ungarndeutsche.de/hu/cms/uploads/aldebroe_du.doc [2012. december 27.]

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

http://www.aldebro.hu/index.php/telepueles/a-telepueles-toertenete [2013. január 2.]

 

Átány

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

http://atany.hu [2013. január 2.]

 

Besenyőtelek:

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

http://besenyotelek.hu [2013. január 2.]

 

Boconád

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Dormánd

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Egerfarmos

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Borsod megye. (1773–1808). Összeáll. és szerk.: Barsi János. Budapest, 1992. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

http://egerfarmos.hu [2013. január 2.]

 

Erdőtelek

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

 

Erk

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Feldebrő

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Nemes Lajos: Aldebrő község 250 éves története. www.ungarndeutsche.de/hu/cms/uploads/aldebroe_du.doc [2012. december 27.]

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Zarnóczky Attila: Feldebrő. Szerk.: Bán Péter. Budapest, 2002. Száz Magyar Falu Könyvesháza.

http://www.feldebro.hu [2013. január 2.]

 

Füzesabony

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

 

Heves

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

http://www.heves.hu [2013. február 15.]

 

Hevesvezekény

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

HML IV-414 18. rsz. Egyletek és társulatok alapszabályainak törzskönyve 1868–1963

HML VI-501 117. rsz.

 

Alispáni jelentés Hevesmegye 1887. évi állapotáról. Eger, 1888.

Alispáni jelentés Hevesvármegye 1897. évi állapotáról. Eger, 1898.

Dézsmajegyzékek 1. Heves- és Külső-Szolnok vármegye 1548. Közzéteszi: Bán Péter. Szerk.: Kovács Béla. Eger, 1981.

Dézsmajegyzékek 2. Heves- és Külső-Szolnok vármegye 1549. Közzéteszi: Bán Péter. Szerk.: Kovács Béla. Eger, 1988.

Dézsmajegyzékek 3. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1556. Közzéteszi: P. Kovács Melinda, Szabó Jolán. Szerk.: Bán Péter. Eger, 1981.

Fekete Lajos: A hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeírása. Jászberény, 1968.

Heves vármegyei ismertető és adattár. Főszerk.: Ladányi Miksa. Magyar városok és vármegyék monográfiája XX. Budapest,1936.

Kamody Miklós: Észak-Magyarország hírközlésének története. Miskolc, 1985. Borsodi kismonográfiák 22.

Kiss Gábor: Fejezetek a hevesi járás iskola- és oktatástörténetéből. Heves, 1984.

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Sugár István: Az elemi iskolai népoktatás Heves megyében 1770–1775 között. Archivum 1. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Eger, 1973. 49–84.

Szaniszló Ferenc: Heves megye közigazgatási és területváltozásai. Eger, 2002. A Heves Megyei Levéltár segédletei 10.

Varga László: A Heves megyei szövetkezetek története. Debrecen, 1983.

 

Kál

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Kápolna

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kápolna története. Szerk.: Bán Péter. 2000.

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Kisköre

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Kompolt

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Erki Lászlóné Jakab Ágnes: Kompolt község története 1280–1998. Kompolt, 1998.

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Kömlő

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Mezőszemere

Forrás- és irodalomjegyzék:

 

Borsod vármegye. Szerk.: Csíkvári Antal. 1939.

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Borsod megye (1773–1808). Összeáll. és szerk.: Barsi János. Budapest, 1992. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

www.mszemere.atw.hu [2013. március 10.]

 

Mezőtárkány

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

www.mezotarkany.hu [2013. március 14.]

 

Nagyút

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

Murányi János: Nagyút története (A legrégibb időktől 1961-ig). 1962. Dobó István Vármúzem, Adattár (kézirat).

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

www.nagyut.hu [2013. március 15.]

 

Pély

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

www.pely.hu [2013. március 23.]

 

Poroszló

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger, 1987.

Kovács Károly: Helytörténeti dolgozatok. Poroszló község néprajzi hagyományaiból. 1994.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Sarud

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

Kovács Béla: Sarud története. Eger, 2001.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Szihalom

Forrás- és irodalomjegyzék:

 

Borsod vármegye. Szerk.: Csíkvári Antal. 1939.

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger, 1987.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Borsod megye (1773–1808). Összeáll. és szerk.: Barsi János. Budapest, 1992. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Sári Zsolt: Szihalom anno. Fejezetek a falu múltjából. Szihalom, 2007.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Tarnabod

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Tarnaméra

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

www.nemzetijelkepek.hu [2013. április 1.]

 

Tarnaörs

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

www.nemzetijelkepek.hu [2013. április 1.]

 

 

 

Tarnaszentmiklós

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Tarnazsadány

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Szuromi Rita: Képek Tarnazsadány történetéből. 2010.

 

Tenk

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Szuromi Rita: Tenk. 2000.

 

Tiszanána

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Tiszanána évszázadai. Szerk.: Makai János. Tiszanána, 2011.

 

Tófalu

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Tófalu község kalendáriuma. 2003.

 

Újlőrincfalva

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Szuromi Rita–Fejes Lőrinc: Falu az ártéren. Tiszahalász – Újlőrincfalva története. 2011. Újlőrincfalva Fejlesztéséért Közalapítvány.

 

Zaránk

Forrás- és irodalomjegyzék:

HML IV-417 7. rsz. 1220. sz. letét

 

Csák György–Dr. Nemes Lajos–Palotás Sándor: Fejezetek Zaránk község történetéből. 2000.

Kovács Béla: Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. In Eszterházy Károly Emlékkönyv. Eger, 1999.

A magyar korona országainak Gazdacímtára. Szerk. és kiadja a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1897. Pesti Könyvnyomda Rt.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. év eleji adatok alapján. Budapest, 1925. Összeáll. és kiadta a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal.

Magyarország történeti helységnévtára. Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773–1808). Összeáll. és szerk.: P. Kovács Melinda. Budapest, 1998. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

 

Etimológia

 

Források:

HML XV-5

I-II-III. katonai felvételek szelvényei, délkelet-Heves megyei lapok.

 

Irodalomjegyzék:

Bakró-Nagy Marianne: Boldogasszony. Szavak, nevek, szótárak. Budapest, 1997. 11-13.

Benkő Lóránd: A Honfoglaló magyarság nyelvi viszonyai és ami ezekből következik. Honfoglalás és nyelvészet. 7. A honfoglalásról sok szemmel III. Főszerk.: Győrffy György Budapest, 1997.

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I-IV. Főszerk.: Benkő Loránd. Budapest, 1967-1984.

Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1998.

B. Huszár Éva: Heves megye helyneveinek vizsgálata. Zounuk. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 15. Szolnok, 2000. 9-94.

B. Huszár Éva: Heves megye elpusztult falvai. Historia est… Írások Kovács Béla köszöntésére. Eger, 2002. 189-277.

B. Huszár Éva: Heves megye mai területén lévő települések területi kontinuitása. Menoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Oborni Teréz – Á. Varga László. Eger. 2008.

Eperjessy Kálmán: Az I. katonai felvétel 1782-85 országleírásainak forrásértéke. Agrártörténeti Szemle. 1961. 522-533.

Draskóczi István: Gyöngyös település- és birtoklástörténete a középkorban. Tanulmányok Gyöngyösről. Szerk.: Havassy Péter – Kecskés Péter. Gyöngyös, 1984. 91-128. p.

Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I., II., III., IV. Budapest, 1963-1998.

Magyarország Műemléki Topográfiája. Szerk.: Dercsényi Dezső. Heves Megye műemlékei. I., III. Szerk.: Dercsényi Dezső – Voit Pál. Budapest, 1969., 1978.

Kápolna története. Szerk.: Bán Péter. Dabas, 2000.

Korai Magyar Történeti Lexikon. Főszerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc. Budapest, 1994.

Kovács Béla: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 1. Heves megye. Központi statisztikai Hivatal. Sorozatszerk.: Kovacsics Béla. Budapest, 1991.

Kovács Béla: Sarud története. Eger. 2001.

Kondorné Látkóczki Erzsébet: Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 4. Eger, 1997.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Szabó János Győző: Árpádkori falu és temetője Sarud határában. I. Az Egri Múzeum Évkönyve. XI-XII. Szerk.: Bakó Ferenc. Eger, 1974. 27.

Szabó János Győző: Adatok a patai főesperesség korai történetéhez. Tanulmányok Gyöngyösről. Szerk.: Havassy Péter – Kecskés Péter. Gyöngyös, 1984. 24., 63.

Szecskó Károly: Besenyőtelek története. Eger, 2000.

Pesty Frigyes: Heves vármegye helynévtára. Közzéteszi: Csiffáry Gergely. Szerk.: Bán Péter. Eger, 2005.

Szántó Imre: Megjegyzések a Balaton környéki „avarkori” települések folytonosságának kérdéséhez. Az Egri Tanárképző Főiskola Évkönyve. 1961. 493.

 

Hadtörténet

 

Források

Heves Megyei Levéltár térképei.

 

Irodalom

600 éves Tarnaméra. Szerk.: Galánfi László. Tarnaméra, 1976.

A múlt születése. Fejezetek Kömlő történetéből I. Szerk.: Hangrád Lajos. Eger, 2005.

Csák György – Nemes Lajos – Palotás Sándor: Fejezetek Zaránk község történetéből. Eger, 2000.

Erki Lászlóné Jakab Ágnes: Kompolt község története 1280-1998. Kompolt, 1998. 12-13. p.

Fejezetek Heves népéletéből. Néprajzi konferenciák Heves megyében 12. Szerk.: Cs. Schwalm Edit. Eger, 1998.

Grúz János: Heves történetre. Heves, 1969.

Jenes László: Tarnaörs története. Eger, 1996.

Kápolna története. Szerk.: Bán Péter. Dabas, 2000.

Kovács Béla: Sarud története. Eger, 2000.

Magyarország Megyei Kézikönyvei. Sorozat főszerk.: dr. Kasza Sándor. Heves megye kézikönyve. Főszerk.: Guszmanné Nagy Ágnes. CEBA Kiadó, 1997.

Misóczky Lajos dr.: A poroszlói Magyar-Szovjet Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet harminc éve. Szerk.: G. Molnár Ferenc. Hely és év nélkül.

Nemes Lajos – Gergely Anikó – Linkecs Beatrix: Aldebrő község története. Kompolt, 2008.

Rehák Ferenc: Krónika az Erdőteleki-Tenki Szabadság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 25 évéből. Karcag, Év nélkül.

Sári Zsolt: Szihalom anno. Fejezetek a falu múltjából. Szihalom, 2008.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Szecskó Károly: Besenyőtelek története. Eger, 2000.

Szuromi Rita: Bocföldétől Boconádig. Egy hagyományos mezőgazdasági falu évszázadai. Boconád, 2012.

Szuromi Rita: Falu a nemesek földjén. Életképek Hevesvezekény történetéből. Hevesvezekény, 2013.

Szuromi Rita: Kuriális nemesek földje. Egerfarmos és a Kandó család kapcsolata. Egerfarmos, 2013.

Tiszanána évszázadai. Szerk.: Makai János. Tiszanána, 2011.

Zarnóczky Attila: Feldebrő. Száz falu könyvesháza. Szerk.: Bán Péter. Hn. 2000.

 

Hadtörténet, az 1848-as szabadságharc

 

Irodalom

48-as nemeztőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 6. Szerk.: Bán Péter. Eger, 1999.

600 éves Tarnaméra. Szerk.: Galánfi László. Tarnaméra, 1976.

Erki Lászlóné Jakab Ágnes: Kompolt község története 1280-1998. Kompolt, 1998. 12-13. p.

Jenes László: Tarnaörs története. Eger, 1996.

Kápolna története. Szerk.: Bán Péter. Dabas, 2000. 169-192.

Krasznai Péter volt 1848/49-es kemecsei honvéd altiszt „Naplójegyzetei”

Misóczky Lajos dr.: A poroszlói Magyar-Szovjet Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet harminc éve. Szerk.: G. Molnár Ferenc. Hely és év nélkül.

Nemes Lajos – Gergely Anikó – Linkecs Beatrix: Aldebrő község története. Kompolt, 2008.

Pásztor János: Füzesabony 1935-ös monográfiája. Füzesabony, 2012. 13.

Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Soós Imre: Sarud község története. Eger, 1963.

Szecskó Károly: Besenyőtelek története. Eger, 2000.

Szuromi Rita: Bocföldétől Boconádig. Egy hagyományos mezőgazdasági falu évszázadai. Boconád, 2012.

Szuromi Rita: Képek Tarnazsadány életéből. Eger, 2010.

Tanulmányok Hevesről. Szerk.: Petercsák Tivadar – Szabó J. József. Heves, 2001.

Tiszanána évszázadai. Szerk.: Makai János. Tiszanána, 2011.

 

Közlekedés, infrastruktúra

 

Források

Heves Megyei Levéltár. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye XV-5. Me. 831.

Heves Megyei Levéltár. Heves- és Külső-Szolnok Vármegye mérnökének iratai IV-8/6 193.

Heves Megyei Levéltár úrbéri térképei XV-10 U 374.

 

Irodalom

A Heves Megyei Levéltár kéziratos és nyomtatott térképeinek gyűjteménye. Összeáll.: B. Huszár Éva. Eger, 1990. Kézirat.

Antalffy Gyula: Így utaztunk hajdanában. Budapest, 1975.

Hangrád Lajos szerk.. A múlt születése. Fejezetek Kömlő történetéből I. Eger, 2005.

B. Huszár Éva: Magyarország úthálózatának történeti áttekintése és Heves megye útviszonyai a XVIII. század végén. Archívum 13. Heves Megyei Levéltár Közleményei. Eger, 1994. 5-30.

B. Huszár Éva: Természeti-, út- és település-földrajzi változások Heves megye mai területén a 18-19. századi térképek mint sajátos források tükrében. Doktori disszertáció. Eger, 1995.

Csiffáry Gergely – B. Huszár Éva: Heves megye II. József-kori katonai leírása (1783-85). Eger, 1999.

Csíkváry Jákó: A közlekedési eszközök a vasutak, posták, távírdák, és a gőzhajózás története. I-II. Budapest, 1882.

Dankó Imre: Régi vásáraink világa. Folklór és Ethnográfia 71. Debrecen, 1992.

Erki Lászlóné Jakab Ágnes: Kompolt község története 1280-1998. Kompolt, 1998.

Farkas Éva – Tarnai Mária: Tófalu község kalendáriuma. Kompolt, 2003.

Grúz János: Heves történetre. 1969, Heves.

Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. A-Cs., III. H-K. Budapest, 1963., 1987.

Hidak Heves megyében. Megjelent Egerben, a 39. Hídmérnöki Konferencia alkalmából 1998-ban. Szerk.: dr. Tóth Ernő. Eger, 1998.

Kamody Miklós: A hazai közlekedés múltjából. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 23. Miskolc, 1985. 39-42.

Kálmán István: Utak Heves megyében. Miskolc, 1988.

Kápolna története. Szerk.: Bán Péter. Dabas, 2000.

Kondorné Látkóczki Erzsébet: Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. A Heves Megyei Levéltár Forráskiadványai 4. Szerk.: Bán Péter. Eger, 1997. 9. számú oklevél.

Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század). Főszerk.: Kristó Gyula. Akadémia Kiadó. Budapest, 1994.

Kovács Béla: Középkori vámok és vásáros helyek Heves megyében. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Archívum 1. Eger, 1973.

Kovács Béla: Sarud története. Eger, 2001.

A múlt születése. Fejezetek Kömlő történetéből. I. Szerk.: Hangrád Lajos. Eger, 2005.

Nemes Lajos dr. – Gergely Anikó – Linkecs Beatrix: Aldebrő község története. Kompolt, 2008.

Révai Nagy Lexikona. 14., 16., 17. kötet. Budapest, 1916.

Szabó János Győző: Adatok a patai főesperesség korai történetéhez. Tanulmányok Gyöngyösről. Szerk.: Havassy Péter – Kecskés Péter. Gyöngyös, 1984.

Szecskó Károly: Besenyőtelek története. Eger, 2000.

Szuromi Rita – Fejes Lőrinc: Falu az ártéren. Tiszahalász-Újlőrincfalva története. Tiszahalász története. Újlőrincfalva, 2011.

Szuromi Rita: Falu a nemesek földjén. Életképek Hevesvezekény történetéből. Eger, 2013.

Szuromi Rita: Kuriális nemesek földje. Egerfarmos és a Kandó család kapcsolata. Eger, 2013. 123-134.

Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Budapest, 1993.

Tóth László dr.: Mezőtárkány. Eger, 2005.

Zarnóczky Attila: Feldebrő. Száz magyar falu könyvesháza. Szerk. Bán Péter. Budapest, év nélkül (2000).

 

K U L T Ú R A

Művészettörténet

 

Források

Kovács Mihály festményeinek Líceumi képtárnak való ajándékozásáról. Érseki Irattár 1892. évi 4915. és 1893. évi 1372. szám.

Kovács Mihály önéletírása. MNG Adattára 20055/1978-1-164. Kiadva: Kovács Mihály. 1992.

Tárkányi Béla Kovács Mihályhoz írt levelei. Egri Főegyházmegyei Könyvtár Ms 1069/19.; Kovács Mihály levelei Tárkányi Bélához. Országos Széchényi Könyvtár kézirattára 1954/57. 1850-1886-ig

 

Irodalom

Benkóczy Emil: Kovács Mihály festőművésznek Tárkányi Bélához írott levelei. Művészet 1910. IX.sz. 415-427.

Benkóczy Emil: Kovács Mihály levelezése Tárkányi Bélához. Művészet 1911. X. sz. 187-189.

Bíró Béla: Kovács Mihály. Budapest, 1930.

Bíró Béla: Magyar művészek Olaszországban a 19. század első felében. Művészettörténeti Tanulmányok. A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség kiadványa. Budapest, 1954. 531-548.

Bodnár Éva: Id. Markó Károly. Budapest, 1982.

Fleischler Gyula: Magyarok a bécsi Képzőművészeti Akadémián. Budapest, 1935. 60.

Horváth H.: Magyar romantikus festők Rómában. Minerva 1925.IV. 125. (115-129.)

Kovács Mihály: Önéletírása. Studia Agriensia 12. Eger, 1992.

Ludányi Gabriella: Kovács Mihály. Budapest, 1987.

Ludányi Gabriella: Bevezető. In: Kovács Mihály önéletírása. Studia Agriensia 12. Eger, 1992. 7-20.

Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Magyar művészet 1800-1850. Corvina. Budapest, 1981.

Lyka Károly: Nemzeti romantika. Magyar művészet 1850-1867. Corvina. Budapest, 1982.

H. Szilasi Ágota: Költő és festő, irodalom és festészet. Tárkányi Béla és Kovács Mihály barátságáról. Agria XXXIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 1997. 659-696.

H. Szilasi Ágota: Az allegória és más jelképes elemek Kovács Mihály festészetében. Barokk konferenciák III. Hevesi Napló külön szám. Eger, 1997. 31-44.

H. Szilasi Ágota: Olaszországi akvarellképek 1830-1848 között Kovács Mihály és pályatársai életművében. Agria XXXIV. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 1998. 349-400.

H. Szilasi Ágota: Fejezetek az Egri Képtár 1945 utáni történetéből. Agria XXXVIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2002. 45-72.

H. Szilasi Ágota: Kovács Mihály másolatai. Előadás az „Imitáció és kreáció” című tudományos konferencián, 2004.október 30. Budapest, Képzőművészeti Egyetem.

Szabó Júlia: Szent László a XIX. század magyarországi festészetében és grafikájában. A historizmus művészete Magyarországon. MTA Művészettörténeti Kutató Intézete. Budapest, 1993.  203-222.

Szegedy-Maszák Hugó: Kovács Mihály. Művészet 1910. IX.évf. 6.sz. 250-260.

Szvorényi József: Emlékbeszéd Tárkányi Béla József a M. Tud. Akadémia tiszteletbeli tagja felett. Budapest, 1887.

Történelem – Kép. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. 2000. Sinkó Katalin katalógus tétele: Kovács Mihály: Árpád fejedelemmé választása. 553-554.

 

NÉPRAJZ

 

Településnéprajz

 

Irodalom

Bakó Ferenc: 1969. Település, népi építkezés. Heves Megye Műemlékei I. Szerk.: Dercsényi Dezső – Voit Pál  Budapest, 1969, 1978. 427- 454.

Bakó Ferenc: A település, építkezés történeti, néprajzi kérdései és csoportalakító ereje a Poroszlói Tisza-tájon. A Közép-Tiszavidék népélete. Szerk.: Kriston Vízi József. Eger, 1982. 5-32.

Bakó Ferenc: Kompolt község településnéprajzának vázlata. Studia Comitatensia 23. Szentendre, 1994. 173-185.

Fél Edit- Hofer Tamás: Átány. 1968. 85-104.

Kovács Károly: Helytörténeti dolgozatok. Poroszló község néprajzi hagyományaiból. Budapest, 1994.

Magyar Néprajzi Lexikon. Budapest, 1981.

Veres Gábor: Település, építkezés. Heves Megye népművészete. Eger, 2005.

Bakó Adattár. 13/17 Tenk- település, építkezés.

Bakó Adattár. 8/15 Kompolt- település, építkezés.

 

Népi építészet

 

Irodalom és forrásjegyzék

Bakó Ferenc: Település, népi építkezés. Heves Megye Műemlékei I. Szerk.: Dercsényi Dezső – Voit Pál. Budapest, 1969. 427- 454.

Bakó Ferenc: A település, építkezés történeti, néprajzi kérdései és csoportalakító ereje a Poroszlói Tisza-tájon. A Közép- Tiszavidék népélete. Szerk.: Kriston Vízi József. Eger, 1982. 5-32.

Bakó Ferenc: Kompolt község településnéprajzának vázlata. Studia Comitatensia 23. Szentendre, 1994. 173-185.

Fél Edit-Hofer Tamás: Átány. 1968. 85-104.

Fél Edit – Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest, 1997.

Galánfi László: Tarnaméra község lakosságának életmódja a századforduló idején. A 600 éves Tarnaméra. 1976. 85.

Kovács Károly: Helytörténeti dolgozatok. Poroszló község néprajzi hagyományaiból. Budapest, 1994.

Magyar Néprajzi Lexikon. Budapest, 1981.

Veres Gábor: Település, építkezés. Heves Megye népművészete. Eger, 2005.

Bakó Adattár. 13/17 Tenk-település, építkezés

Bakó Adattár. 8/15 Kompolt-település, építkezés

 

 

Lakáskultúra:

Bán Péter – Berecz Mátyás – B. Huszár Éva – Csiffáry Gergely – Kovács Béla – Milibákné Veres Erika: Kápolna története. Kápolna, 2000.

Csák György – Dr. Nemes Lajos – Palotás Sándor: Fejezetek Zaránk község történetéből. Zaránk, 2000.

Fél Edit – Hofer Tamás: „Mi, korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon. Bp, 2010.

Füzesabony 1935-ös monográfiája. Írta Pásztor János okleveles tanító.

Dr. Nemes Lajos: Aldebrő község 200 éves története. 1743-1993. Aldebrő, 1993.

Dr. Nemes Lajos-Gergely Anikó–Linkecs Beatrix: Aldebrő község története. Aldebrő, 1993.

Sári Zsolt: Szihalom anno. Fejezetek a falu múltjából. Szihalom, 2007.

Szecskó Károly: Tarnaméra története 1334-2000. Tarnaméra, 2000.

Szuromi Rita: Bocföldétől Boconádig. Egy hagyományos mezőgazdasági falu évszázadai. Boconád, 2012.

Szuromi Rita: Falu a nemesek földjén. Életképek Hevesvezekény történetéből. Hevesvezekény, 2013.

Szuromi Rita: Képek Tarnazsadány történetéből. Tarnazsadány, 2010.

Szuromi Rita: Kuriális nemesek földje. Egerfarmos és a Kandó család kapcsolata.

Szuromi Rita: Tenk. Tenk, 2000.

Szuromi Rita – Fejes Lőrinc: Falu az ártéren. Tiszahalász – Újlőrincfalva története. Újlőrincfalva, 2011.

Tiszanána évszázadai. Szerk. Makai János. Tiszanána, 2011.

Zsarnóczki Attila: Feldebrő. Budapest, 2002. Száz magyar falu könyvesháza.

ENA 1089-69. Dr. Márkus István: Vegyes néprajzi és társadalomtörténeti gyűjtés. Kömlő, Hevesvezekény, Pély.

NA 220-68. Település, építkezés. Kompolt.

 

Népviselet, Szőttes, Hímzések

Irodalom:

Bán Péter – Berecz Mátyás – B. Huszár Éva – Csiffáry Gergely – Kovács Béla – Milibákné Veres Erika:

 Kápolna története. (Kápolna), 2000. 298-299.

Cs. Schwalm Edit: Szőttesek, hímzések. 2005.

Cs. Schwalm Edit: Viselet. Heves megye népművészete. Eger, 2013. 311-371.

Fél Edit- Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest, 1997. 304-336.

Frantz Alajos:. Heves és K. Szolnok T.E. vmegyék lakóinak néprajzi, népmozgalmi, kórtani s egyéb közorvosi viszonyait illető leírása. In: Heves és Külső Szolnok T.E. vármegyék leírása. Szerk.: Montedegói Albert Ferenc. Eger, 1868. 227-304.

Galánfi László: Tarnaméra község lakosságának életmódja a századforduló idején.  A 600 éves Tarnaméra. Tarnaméra, 1976.

Kovács Béla: Sarud története. Eger, 2001. 120.

Kürti Menyhért: Heves vármegye népe. Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye. Szerk: Borovszky Samu. Budapest, 1909. 194-220.

Lengyel Györgyi: Hevesi szőttesek és hímzések. Heves, 1987.

Milibákné Veres Erika: Néprajz In: Kápolna története. (Kápolna), 2000.

Sebők Lászlóné: Néprajzi sajátságok. Tiszanána, 2011. 137-139.

Szuromi Rita- Fejes Lőrinc: Falu az ártéren. Tiszahalász-Újlőrincfalva története. Újlőrincfalva, 2011. 107.

Szuromi Rita: Bocföldétől Boconádig. Egy hagyományos mezőgazdasági falu évszázadai. Boconád, 2012. 139.

Tahy Gáspár: Heves és Külső- Szolnok törvényesen egyesült vármegyék ismertetése. Tudományos Gyűjtemény XII. Pest. 1837. 1-58.

A Dobó István Vármúzeum Néprajzi Adattárából:

ENA 31-67 Bakó Ferenc- Vegyes néprajzi adatok- Szihalom

ENA 39-67 Perge János- Népviseleti fénykép pozitívja- Mezőszemere

ENA 173-68 Bakó Ferenc- Népviseleti fénykép pozitívja – Kömlő

ENA 172-68 Bakó Ferenc – Népviseleti fénykép pozitívja – Kömlő

ENA 171-68 Bakó Ferenc- Népviseleti fénykép pozitívja- Kömlő

ENA 181-68 Homonnai Jolán -A falusi lányok helyzetének bemutatása három nemzedéken keresztül

ENA 225-67 Bakó Ferenc- Vegyes néprajzi adatok- Tiszanána

ENA 200-68 Bakó Ferenc- Vegyes néprajzi gyűjtés- Szihalom

ENA 243-68 Gönyei Sándor – Táncok, táncalkalmak, viselet- Átány

ENA 1019-69 Kresz Mária- Viselet, társadalom, kerámia, bútor- Tiszanána

ENA 1089-69 Dr Márkus István- Vegyes néprajzi és társadalomtörténeti gyűjtés – Kömlő

ENA 1193-69 Besenyei Erzsébet, Garanc Borbála – Vegyes néprajzi adatokat tartalmazó munka- Pély

ENA 1283-70 Berényi Andrásné- Régi szokások, munkamódszerekről- Tarnabod

ENA 1848-75 Jacsó Katalin- Palóc népviselet- Mezőtárkány

 

Népszokások, vallásosság, táplálkozás

Átány

Irodalom

Fél Edit-Hofer Tamás: Átány I. Budapest, 1968. ENA 2037-79-I.

Fél Edit: Átány ENA 216-67.

Fél Edit-Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban Budapest, 1997.

Császi Irén: Az emberi élet fordulóihoz fűződő szokások és hiedelmek Hevesen. Heves, 2001. 483-512. Császi Irén: A népszokások tárgyai. Heves megye népművészete. Szerk.: Petercsák Tivadar – Veres Gábor. Eger, 2005.

Császi Irén-Gyimesiné Gömöri Ilona: A vallásos élet színterei és tárgyai. Heves megye népművészete. Szerk.: Petercsák Tivadar – Veres Gábor. Eger, 2005.

Bakó Ferenc: A májfa és málusi kosár Heves megyében. Az Egri múzeum Évkönyve 1966. IV. 257-304.

Gönyei Sándor: Táncok, táncalkalmak, viselet ENA 243-68

 

Aldebrő

Irodalom

Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985.

Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei II. A füzesabonyi járás. Budapest, 1975.

Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat” Szent Vendel Heves megyei kultusza. Agria XLII. 2006.

Kovács Béla: Az Egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején. Eszterházy Károly emlékkönyv. Szerk.: Kovács Béla. Eger, 1999.

ENA 101-67 (Kál, Kompolt, Aldebrő, Verpelét)

ENA 1523/73 Májusfa állítás. Ált. iskola tanulói, 1965.

ENA 155-67 Lakodalmi szokások Bátonyi Mihály, 1956.

Borovszky Samu: Heves vármegye. Budapest, 1909.

Nemes Lajos – Gergely Anikó – Linkecs Beatrix: Aldebrő község 250 éves története (1743-1993). Kompolt, 1993.

 

Füzesabony

Irodalom

Borovszky Samu: Heves vármegye. Budapest, 1909.

ENA 2282-81 Keresztelő

ENA 1568-73 Májusfa állítás

Pásztor János: Füzesabony 1935-ös monográfiája. Füzesabony, 2012.

Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei II. A füzesabonyi járás. Budapest, 1975.

 

Heves

Irodalom

Borovszky Samu (szerk.): Heves vármegye. Budapest. 1909.

Bakó Ferenc: A májfa és májusi kosár Heves megyében. 1966. EMÉ IV. 257-303.

Gy. Gömöri Ilona: „Koszorúba fontuk amit Isten adott”. Aratási hálaünnepek Hevesen. Agria XLIII. Eger, 2007.

Gy. Gömöri Ilona: A hevesi temetők. Agria XXXV. Eger, 1999.

Gy. Gömöri Ilona: Út menti keresztek, kegyszobrok, falifülkék Hevesen és határában Agria XXXVI. Eger 2000.

Császi Irén: Az emberi élet fordulóihoz fűződő szokások és hiedelmek Hevesen. Tanulmányok Hevesről. Szerk.: Petercsák Tivadar – Szabó József.  Heves, 2001.

Cs. Schwalm Edit: Naptári ünnepek, jeles napok szokásai és hiedelmei Hevesen. Tanulmányok Hevesről. Szerk. Petercsák Tivadar-Szabó József. Heves, 2001.

Egri Főegyházmegyei Levéltár. Heves 1940-1960.

Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Budapest, 1984. 332.

Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei III. A hevesi járás. Szerk.: Végh József – Ördög Ferenc –  Papp László. Budapest, 1975.

 

Szihalom

Irodalom

Bakó Ferenc: Vegyes néprajzi gyűjtés ENA 200-68.

Viga Gyula: Kőmunkák egy bükkalji faluban. Studia Folkloristica et Etnographica. 17. Debrecen, 1985.

Sári Zsolt: Lakodalom Szihalmon. Agria XLII. Eger, 2006.

Sári Zsolt: Jeles napok és az életkorhoz kapcsolódó szokások Szihalmon EA 25.625

Sári Zsolt: Szihalom Anno. Fejezetek a falu múltjából. Szihalom, 2007.

Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei kultusza Agria, XLII. Eger, 2006.

Császi Irén: A népszokások tárgyai. Heves megye népművészete. Szerk.: Petercsák Tivadar – Veres Gábor. Eger, 2005. 467-512.

Kerényi György: Gyermekjátékok I. A Magyar Népzene Tára. Szerk.: Bartók Béla – Kodály Zoltán. Budapest, 1951.

 

Népi vallásosság

 

Irodalom:

Heves megye műemlékei III. Szerk.: Dercsényi Dezső – Voit Pál. Budapest. 1978.

Gy. Gömöri Ilona: A vallásos élet színterei és tárgyai. Templom. Heves megye népművészete. Szerk.: Petercsák Tivadar – Veres Gábor. Eger, 2005.

Szuromi Rita – Fejes Lőrinc: Falu az ártéren. Tiszahalász-Újlőrincfalva története. Újlőrincfalva, 2011.

 

Népköltészet, folklór

Irodalom

A Magyar Népzene Tára III/B. Lakodalom. Budapest, 1956. 98-99.

A Magyar Népzene Tára V. Siratók. Budapest, 1966. 433-439.

Bereznai Zsuzsa: Falucsúfolók Eger vidékén. Agria XXII. 1986. 231-272.

Berze Nagy János: Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.  Budapest, 1907. Bevezető XIII. o.1967.

Berze Nagy János: Népköltési gyűjtemény a Palócságból és a Tiszamentről. Pécs, 1907.

Berze Nagy János – Banó István: A századforduló táján feljegyzett hiedelmek, szokások és babonás történetek a Heves megyei Besenyőtelekről. Agria XVIII. Eger, 1981. 311- 330.

Borsai Ilona- Nagy Miklós: Eger környéki népdalok. Budapest, 1981.

Czövek Judit: Halottlátók a magyar néphagyományban. Debrecen, 1987. 63-70.

Ernyei József: Tótnyelvű krónikás énekek és kuruc dalok. Ethnographia XXXIII. 1922. 24.

Fajcsák Attila: „ Ködellik a Mátra”. 90 népdal Heves megyéből. Budapest-Eger, 1993.

Gy. Gömöri Ilona: Marci Hevesen. Egy helyi szólás folklorisztikus hagyományai. Dobó István Vármúzeum Évkönyve 2011. 357-386.

Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei. II. A füzesabonyi járás. Budapest, 1975. III. A hevesi járás. Budapest, 1981.

Tari Lujza: Rajeczky Benjamin Heves megyei népzenegyűjtései I. Átány és Bodony. Agria XXXI–XXXII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve 1995–1996, Szerk.: Petercsák Tivadar – Szabó J. József. Eger, 1996.  333–370.

Nagy Miklós: „Szállj el fecskemadár Hevesen keresztül…” Eger, 1980.

Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. Budapest, 1977.

Zábrátzky Éva: Történeti mondák Bakó Ferenc gyűjtéséből. Agria XL. Eger, 2004. 313- 344.

Dobó István Vármúzeum Néprajzi Adattár:

101-67   Takács Lajos, Kál, Kompolt, Aldebrő, Verpelét, Dohány és szőlőtermesztés.

179-68   Pásztor Margit, Balladagyűjtés, Mezőszemere 1968.

229-68   Kiss István, Kömlő helytörténeti monográfiája (szakdolgozat 1959.)

899-69   Tuza Péterné, Fonó Mezőszemerén 75 évvel ezelőtt. 1969.

1138-69  Hajdrik Ilona, Tarnazsadányi népdalok 1965.

1193-69  Besenyei Erzsébet, Pély.

1608-73  Berényi Andrásné, Régi hagyományos családi nevelés Tarnabod.

www.hagyomanyokhaza.hu

www.tarnaors.hu

www.zti.hu

 

 

Gazdálkodás

A múlt születése. Fejezetek Kömlő történetéből I. (szerk. Hangrád Lajos) Kömlő, 2005.

Bán Péter- Berecz Mátyás – B.Huszár Éva- Csiffáry Gergely – Kovács Béla – Milibákné Veres Erika: Kápolna története. Kápolna, 2000.

Csák György – Dr. Nemes Lajos – Palotás Sándor: Fejezetek Zaránk község történetéből. Zaránk, 2000.

Fél Edit – Hofer Tamás: „Mi, korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon. Budapest, 2010.

Füzesabony 1935-ös monográfiája. Írta Pásztor János okleveles tanító.

Kovács Károly: Helytörténeti dolgozatok. Poroszló község néprajzi hagyományaiból. (Szerk.: Ködöböcz Gábor) Poroszló, 1994.

Dr. Nemes Lajos: Aldebrő község 250 éves története. 1743-1993. Aldebrő, 1993.

Dr. Nemes Lajos- Gergely Anikó – Linkecs Beatrix: Aldebrő község története. Aldebrő, 1993.

Neufeld József.  A múlt születése. Fejezetek Kömlő történetéből I. Kömlő, 2005.

Őrszigethy Erzsébet: Birsalmasajt. Szomszéd falu az Alföld peremén. Magyarország felfedezése. Budapest, 1995.

Pusztafogacs emlékalbuma (szerk. Szuromi Rita, Balogh Máté). 2009. Kiadja a Pusztafogacsi Kápolnáért Közhasznú Egyesület.

Sári Zsolt: Szihalom anno. Fejezetek a falu múltjából. Szihalom, 2007.

Szecskó Károly: Tarnaméra története 1334-2000. Tarnaméra, 2000.

Szecskó Károly: Besenyőtelek története. Eger, 2000.

Szilágyi Miklós: A Poroszló környéki halászat főbb jellemzői. A Közép-Tiszavidék népélete.

Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében 1. Eger, 1982. 71-84.

Szuromi Rita: Bocföldétől Boconádig. Egy hagyományos mezőgazdasági falu évszázadai. Boconád, 2012.

Szuromi Rita: Falu a nemesek földjén. Életképek Hevesvezekény történetéből. Hevesvezekény, 2013.

Szuromi Rita: Kuriális nemesek földje. Egerfarmos és a Kandó család kapcsolata.

Szuromi Rita: Képek Tarnazsadány történetéből. Tarnazsadány, 2010.

Szuromi Rita: Tenk. Tenk, 2000.

Szuromi Rita – Fejes Lőrinc: Falu az ártéren. Tiszahalász – Újlőrincfalva története. Újlőrincfalva, 2011.

Tiszanána évszázadai. (szerk. Makai János) Tiszanána, 2011.

Zsarnóczki Attila: Feldebrő. Budapest, 2002. Száz magyar falu könyvesház

Dobó István Vármúzeum adattára:

ENA 101-67. Kál. Kompolt. Verpelét.  Dohány-és szőlőtermelés. 1951. Takács Lajos.

ENA 225-68. Tiszanána. Vegyes adatok. 

ENA 236-68. Állattartás. Besenyőtelek. 1961.

ENA 238-68. Besenyőtelek. Vegyes néprajzi adatok. 

ENA 338-68. Karácsond. Gyűtögetés, földművelés, állattartás. 

ENA 1089-69. Hevesvezekény, Kömlő, Pély. Vegyes adatok. 1953. 

ENA 1837-75. Tarnaszentmiklós. Szántóföldi földművelés. 

ENA 1972-77. Tarnaőrs. Summásélet. 

ENA 1285-70. Tarnabod. Vegyes adatok. 

ENA 1835-75. Népi szőlő- és borkultúra Átányban. 1975.

ENA 1836-75. Poroszló. Széna- és rétgazdálkodás. 

ENA 1971-77. Mezőtárkény. Széna- és rétgazdálkodás. 

ENA 2806-83. Kál. Dinnyetermesztés. 1983. 

 

Mesterségek

 

A magyar ipar almanachja (Szerk: Ladányi Miksa). Budapest, 1931.

Bán Péter- Berecz Mátyás – B.Huszár Éva- Csiffáry Gergely – Kovács Béla – Milibákné Veres Erika: Kápolna története. Kápolna, 2000.

Csák György – Dr. Nemes Lajos – Palotás Sándor: Fejezetek Zaránk község történetéből. Zaránk, 2000.

Fél Edit – Hofer Tamás: „Mi, korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon. Budapest, 2010.

Füzesabony 1935-ös monográfiája. Írta Pásztor János okleveles tanító.

Heves megye kézikönyve. (Szerk.: Kasza Sándor) Budapest, 1997.

Heves vármegyei ismertető és adattár. (Szerk.: Ladányi Miksa) Budapest, 1936

Kovács Károly: Helytörténeti dolgozatok. Poroszló község néprajzi hagyományaiból. (Szerk.: Ködöböcz Gábor) Poroszló, 1994.

Dobó István Vármúzeum adattára: